Ποιός είναι ο καλύτερος χρηματιστής ; - Το πέος γιατί μόλις σηκωθεί, ρευστοποιεί στο limit up !!!!