'Το κλίμα ήταν φορτισμένο στη Σοφοκλέους και τελικώς ο δείκτης του Χρηματιστηρίου έκλεισε λίγο πάνω από τις 6000 μονάδες. Για να το ξαναδούμε τώρα, από μια άλλη πλευρά. Στο μεν 'κλίμα' βάλτε ένα 'σ' (πριν από το 'μ'), στο δε 'έκλεισε' το 'ει' εκφωνήθηκε ως 'α'.' Τώρα ξαναδιαβάστέ. . . Θέλετε και ένα αντίστοιχο γι' αυτούς που είχαν τι οικονομίες τους στο χρηματιστήριο.?