Πώς κάποιος έγινε εκατομμυριούχος από το χρηματιστήριο.; Είχε ένα δισεκατομμύριο και το έβαλε στο χρηματιστήριο.